Hvorfor Drangedal Bortforklaring ?

Like over nyttår 1999 oppdager Tom Jackie Haugen at det står en mann bak ham i kø ved minibanken i Drangedal. Haugen holder på å plyndre egen konto for kontanter etter en turnè med den skandinaviske kvartetten : 3 Vise-Menn & 1 Svenske.
Mannen som viser oppriktig interesse for Haugens
kunstneriske fremgang gjenkjennes som bygdas likningssjef...

Dagen etter prøver Tom Jackie å registrere firmaet
Drangedal Bortforklaring i foretaksregisteret i Brønnøysund. Søknadspapirene kommer i retur med spørsmål om det tenkte firmaet virkelig skal ha dette navnet ?
Sjøloppnevnt ordfører i Drangedal Bortforklaring
begrunner søknaden om opprettelse med at han innimellom
blir betalt for sine tjenester, og av den grunn ønsker
et åpent å greit forhold til likningskontoret.

En hjørnetannsbedrift er født...