Booking av Øystein Sundes spilleoppdrag foregår her hos Spinner Records as.
Solveig Søsveen tar seg av det formelle.

Kontortid er mandag til torsdag, 0930 - 1600

Tlf.: 6296 2345
Fax: 6296 2110